Vellykket frokostmøte på Spiker’n

Vellykket frokostmøte på Spiker’n

Frokostmøtet på Spiker’n ble en suksess med rundt 30 deltakere som nøt en deilig frokost i vakre omgivelser. Styreleder Tom Borthen åpnet møtet, og Tone Sulerud introduserte Spiker’n. Ordfører Christopher Leiknes diskuterte potensialet for Østmarka nasjonalpark, Marianne Holen og Torbjørn Bjørklund presenterte kommuneplanen, og Leiknes delte sine mål for sin første periode som ordfører. Tom Borthen informerte også om nominasjonen av årets bedrift i Enebakk.

Ordfører Christopher Leiknes

Nasjonalparken og muligheter for næringslivet i Enebakk

Ordfører Christopher Leiknes snakket om mulighetene som Østmarka nasjonalpark kan gi Enebakk. Nasjonalparken kan bidra med en omsetningsøkning på opptil 160 millioner kroner og 100 nye arbeidsplasser i reiselivsbransjen for kommunene rundt nasjonalparken. For å oppnå dette, trenger vi en klar visjon, samarbeid mellom ulike sektorer, og en tilpasning til Enebakk sine tradisjoner og kultur. Næringslivet ble oppfordret til å være aktive i planleggingsprosessen og komme med innspill.

Marianne Holen og Torbjørn Bjørklund fra Enebakk kommune

Status for kommuneplan og langsiktig økonomisk plan (LØP)

Marianne Holen, kommunalsjef, og Torbjørn Bjørklund, leder for program og prosjekter, ga en grundig gjennomgang av status på kommunalplanarbeidet, spesielt arealplanen. Arealplanen er svært viktig for Enebakk, og mange interesser må balanseres. Næringslivet i Enebakk ble oppfordret til å sende inn sine innspill raskt, slik at kommunen kan vurdere dem før kommuneplanen vedtas. Innspill kan gjerne sendes til ENR, som vil videreformidle dem til kommunen.

Ordfører i Enebakk kommune  Christopher Leiknes

Ordførerens mål for sin første periode

Christopher Leiknes delte sine konkrete mål for sin første periode som ordfører. Han er fast bestemt på å forbedre oppvekstsvilkårene i kommunen, slik at flere unge får en god start på livet og bedre sjanser til å bli aktive medlemmer av arbeidslivet. Dette er avgjørende for Enebakks fremtidige utvikling.

Tom Borthen

Informasjon om nominering av årets bedrift i Enebakk

Tom Borthen informerte om kriteriene og prosessen for nominasjon av årets bedrift i Enebakk. Bedrifter som utmerker seg med fokus på miljø, har et godt arbeidsmiljø, og har utmerket seg på en spesiell måte, kan nomineres. Omsetning eller resultat er ikke en del av kriteriene.

Kriterier for å bli kåret til Årets bedrift
– Fokus på miljø
– Utmerket seg på en spesiell måte
– Evne til å skape et godt arbeidsmiljø
– Omsetning eller resultat er ikke relevant

Premiering
– Heder og ære
– Blomster og diplom
– Kr. 20.000,- fra Askim og Spydeberg Sparebank

Forslag til nominerte bedrifter skal sendes til Styret i Enebakk Næringsråd, og det er kun medlemmer som kan nominere. Juryen består av representanter fra Askim og Spydeberg Sparebank og styret i ENR. Skjema for forslag til nomineringer sendes ut til alle medlemsbedrifter ved årets slutt.

Oppsummering

Frokostmøtet var både hyggelig og nyttig. Takk til ordfører Christopher Leiknes, kommunalsjef Marianne Holen, og Torbjørn Bjørklund for gode foredrag. Og ikke minst til de næringsdrivende som bidro til å gjøre frokostmøtet så vellykket.