Oppsummering av vellykket frokostmøte hos EPRO

Totalt talt: 30 personer tilstede Frokost 07.30 Frokost servering fra stor buffet, takk til Epro ved Eva og hennes personale. Det ble god tid til mingling, og praten gikk høylydt. Agenda Avslutning ENR v/ Noomi takket for oppmøtet, og mange fortsatte frokostparten og nettverksbygging /NS