Protokoll fra årsmøtet i ENR på Ignarbakke 26.04.2022

Det var 8 frammøtte medlemmer. Styreleder Knut Skaug ønsket velkommen. Valg av møteleder Det framkom ingen forslag til møteleder. Knut Skaug påtok seg møtelederrollen. Til å undertegne protokollen Susanne Lenes Kommentar til innkalling Det var ingen kommentarer til innkallingen. Styrets årsberetning Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt. Ingen kommentarer. Godkjent.   Regnskap og revision Regnskap […]