Protokoll fra årsmøtet i ENR på Ignarbakke 26.04.2022

Det var 8 frammøtte medlemmer.

Styreleder Knut Skaug ønsket velkommen.

Valg av møteleder

Det framkom ingen forslag til møteleder.

Knut Skaug påtok seg møtelederrollen.

Til å undertegne protokollen

Susanne Lenes

Kommentar til innkalling

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Styrets årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt.

Ingen kommentarer.

Godkjent.  

Regnskap og revision

Regnskap ble gjennomgått post for post.

Godkjent.

Revisionsrapport

Regnskapet er revidert av Heidi Løland.

Godkjent.

Innkommende forslag

Styret fremmet følgende forslag.

Årskontingent, uendret kr. 300,- pr. medlem.

Vedtatt.

Valgkomité

Det ble fremmet forslag på Vidar Kolstad.

Kolstad ble valgt.

Styret fikk i oppdrag å søke etter et medlem til valgkomiteen fortrinnsvis fra Kirkebygda eller Ytre.

Valg på styremedlemmer

Det sittende styret tok gjenvalg.

(Styret fikk i oppdrag å komme med valgordning for styremedlemmer slik at styremedlemmer velges for 1 år og 2 år.)

Nytt styremedlem.

Susanne Lenes ble valgt.

Enebakk, 27.04.22

Knut Skaug

referent