Oppsummering av vellykket frokostmøte hos EPRO

Oppsummering av vellykket frokostmøte hos EPRO

Totalt talt: 30 personer tilstede

  • 18 medlemsbedrifter, ordfører og kommunaldirektør
  • Nav-representanter Fred Hopeland og Jana, veileder i Nav
  • Representanter fra Bygdedagene, DL og veiledere EPRO

Frokost

07.30 Frokost servering fra stor buffet, takk til Epro ved Eva og hennes personale. Det ble god tid til mingling, og praten gikk høylydt.

Agenda

  • Kort info fra Grethe Dihle om satsingen på Bygdedagene.
  • Ordfører Christopher Leiknes, presenterte seg og Enebakk Kommunes satsing mot og for næringslivet; som han sier er minimal. Sier noe om hans mål. Kommunaldirektør Andreas Halvorsen ga kommentarer på noen punkter.
  • Fred Are Hopland fra Nav, info rundt ungdomsgaranti og sommerjobbsatsing. Synliggjorde samhandling med alle impliserte parter.
  • Trygve Karlsen dagligleder ved Enebakk Produkter kan bistå næringslivet i Enebakk med; lokalleie, transport og pakkeoppdrag, snekkerverksted, catering. Ingen oppdrag er umulige, bare spør uansett hva man trenger hjelp med.

Avslutning

ENR v/ Noomi takket for oppmøtet, og mange fortsatte frokostparten og nettverksbygging

/NS