Næringsrådet dobler medlemstallet

Næringsrådet dobler medlemstallet

I underkant av 30 bedrifter var representert ved stiftelsen Ignarbakke 26. oktober 2020. Nå – et år senere – nærmer vi oss 60 medlemmer. Pandemien har ikke akkurat gjort det enkelt å være et nyetablert næringsråd. Vi kan alle være tilfredse med den gode oppbakking fra de lokale bedriftene i Enebakk Kommune.

Bli medlem nummer 60! – meld din bedrift inn i dag. Kontingenten er 300,- pr. år. (det vil ikke bli fakturert for 2020!)

Create new