Enebakk Næringsråd er på LinkedIn

Enebakk Næringsråd er på LinkedIn

Enebakk Næringsråd er nu på LinkedIn og inviterer alle interesserte til å følge oss. Vi håper, vi med dette kan bidra til å knytte kontakter i vårt område.

Alle medlemmer oppfordres til å skrive på profilen sin man er medlem i næringsrådet.

Følg og bruk #enebakk i innlegg og oppslag.

Du finner oss her: https://www.linkedin.com/company/naeringsraadet/