God interesse for digital markedsføring i Enebakk

God interesse for digital markedsføring i Enebakk

18. nov. 2021: Rundt halvparten av medlemsbedriftene deltok på Enebakk Næringsråds (ENR) medlemskveld med digital markedsføring på agendaen.

Kvelden ble innledet med status fra styreleder, Knut Skaug. Første året for næringsrådet har vært preget av covid-19-situasjonen. Det har vært fokus på å etablere foreningen på relevante digitale plattformer.

Magnus Strømnes Bøe fra selskapet Rocket holdt innlegg om digital markedsføring. Bøe, som er en anerkjent og prisvinnende foredragsholder, tok frem temaer knyttet til anvendelsen av ulike digitale plattformer. Det var fokus på særlige utfordringer for mindre bedrifter og hensyn til personvern. Foredraget ble avsluttet med konkrete eksempler fra medlemmenes tilstedeværelse på nett og spørsmål fra deltakerne.

Noomi Strømsborg fortalte kort om ENRs medlemsgruppe på Facebook og oppfordret til at medlemmene presenterer bedriftene sine i gruppen. Per Bang presenterte næringsrådets nettsider som er under oppbygging.

Alle deltakere ble oppfordret til å følge næringsrådet på Linkedin. Dette er viktig for å bygge nettverk lokalt og ikke minst sette Enebakk på kartet.

Tom Borthen avsluttet kvelden med en gruppeoppgave med spørsmål om og ønsker til ENRs virke og aktivitet. Der var mange gode innspill fra deltakerne. Generelt var det ønske om at ENR skal bidra til å øke synligheten av de lokale bedriftene, skape lokale relasjoner og arrangere 2-4 fysiske møter om året for alle medlemmer. Alle innspill vil bli tatt med videre.

Takk for et godt møte.