Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Enebakk næringsråd.

Personvern er viktig, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.naeringsraadet.no

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

  1. Medlemsopplysninger: Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke eller for å kunne oppfylle en avtale.
  2. Sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til  nyhetsbrevet.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger behandles: kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. 
  4. Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies). Informasjon om bruk av hjemmesiden vår www.naeringsraadet.no behandles i samsvar med lovverket.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysninger ble samlet inn for.  

Dette betyr at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no 

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss.

Klager

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.