Logo og visuell identitet

ENRs logo er inspirert av Enebakks kommunevåpen som er bilde av fire eksemplarer av planten firblad med grønn bakgrunn. Hver firbladplante symboliserer en fjerding.

Logoen til Enebakk Næringsråd viser fire områder med næringskonsentrasjon (Flateby, Kirkebygda, Ytre Enebakk og Gran). Områdene knyttes sammen via grene til en sentral sirkel.

Farger i visuell identitet

Hovedfarge / signaturfarge – grøn (mørk)

  • RGB: 0, 149, 122
  • HEX/HTML: #00957A
  • Tilsvarer: PANTONE 2243 C

Sekundær hovedfarge – grøn (mellom)

  • HEX/HTML: #7dc6a6

Tertiær hovedfarge – grøn (lys)

  • HEX/HTML: #bbe0cf

Bakgrunn – lys grå

  • HEX/HTML: #F5FBF1

Bakgrunn – hvit

  • HEX/HTML: #FFFFFF

Tekst – svart

  • RGB: 55, 58, 54
  • HEX/HTML: #373a36
  • Tilsvarer: Pantone 447 C

Skrifttyper

Til overskrifter benyttes skrifttypen Poppins (bold). Sidetekst skrives i Roboto (normal).