Logo og visuell identitet

Logo og visuell identitet

ENRs logo er inspirert av Enebakks kommunevåpen som er bilde av fire eksemplarer av planten firblad med grønn bakgrunn. Hver firbladplante symboliserer en fjerding.

Logoen til Enebakk Næringsråd viser fire områder med næringskonsentrasjon (Flateby, Kirkebygda, Ytre Enebakk og Gran). Områdene knyttes sammen via grene til en sentral sirkel.

Farger i visuell identitet

Hovedfarge / accent / call-to-action – grøn (mørk)

  • RGB: 36 158 107
  • HEX/HTML: #249E6B
  • CMYK: 76 2 68 6
  • Tilsvarer: PANTONE  2417 C

Sekundær hovedfarge – grøn (mellom)

  • HEX/HTML: #7dc6a6

Tertiær hovedfarge – grøn (lys)

  • HEX/HTML: #bbe0cf

Bakgrunn – lys grå

  • HEX/HTML: #ebf2e7

Bakgrunn – hvit

  • HEX/HTML: #FFFFFF

Tekst – svart

  • HEX/HTML: #373a36

Skrifttyper

Til overskrifter benyttes skrifttypen Poppins (bold). Sidetekst skrives i Roboto (normal).