Årsmøte i Enebakk Næringsråd 2024 – 25.april kl. 18.00 på Ignarbakke

Årsmøte i Enebakk Næringsråd 2024 – 25.april kl. 18.00 på Ignarbakke

Det innkalles til årsmøte i Enebakk Næringsråd 25.april 2024 kl 18.00 på Ignarbakke .

Agenda

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Godkjenning av Årsmelding; legges ut på våre nettsider
  4. Godkjenning av regnskap; legges ut på våre nettsider
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsette kontingent
  7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor
  8. Eventuelt

Mvh

Styret i Enebakk Næringsråd