Årsmøte i Enebakk Næringsråd 2023

Årsmøte i Enebakk Næringsråd 2023

Det innkalles til Årsmøte i Enebakk Næringsråd tirsdag 09.05.2023  kl 1830 på Ignarbakke.

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Godkjenning av Årsmelding; legges ut på våre nettsider
  4. Godkjenning av regnskap; legges ut på våre nettsider
  5. Innmeldte saker
  6. Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling sendes ut senest en uke før møtet.

  • Valg av Valgkomite; P.t. består valgkomiteen av Vidar Kolstad og Ingar Bjerkeland.
  • Valg av revisor; Heidi Løland
  • Eventuelt

Mvh

Styret i Enebakk Næringsråd

Vedlegg: