PR og ekstern kommunikasjon

PR og ekstern kommunikasjon

Formål

Å profilere ENRs virke og medlemsbedriftene som attraktive lokale leverandører / aktører

Virke

  • Synliggjøre næringsrådet og dets aktiviteter.
  • Bistå med å profilere medlemmene overfor forbrukere og lokalt næringsliv.
  • Medlemsrekruttering
  • Generell profilering av området i næringssammenheng
  • Kontakt til media
  • Omdømmebygging

Kontaktpersoner


Per Bang

Styremedlem i Enebakk Næringsråd
Acconor AS


456 66 000
E-mail

Tom Borthen

Styremedlem i Enebakk Næringsråd
Borthen Gruppen AS


951 71 473
E-mail