Medlemsservice

Medlemsservice

Formål

Å tilby medlemsbedriftene rimelige støttefunksjoner som bidrar til lokal næringsvekst.

Virke

  • Formidling av næringslokaler
  • Rekruttering
  • Mentorordning for gründere
  • Rådgivning og veiledning
  • (Eier)lederutvikling

Kontaktpersoner


Per Bang

Styremedlem

456 66 000
E-mail

Tom Borthen

Styreleder

951 71 473
E-mail