Arbeidsområder

I innkallelsen til og på stiftelsesmøtet samt på konstituerende styremøte kom der frem en rekke ønsker og forslag til ENRs virke. Det vektlegges at aktiviteten skaper verdi for den enkelte medlemsbedrift i næringsmessig sammenheng – direkte eller indirekte.

Næringsrådets arbeide er med utgangspunkt i medlemmenes ønsker organisert i arbeidsgrupper. Alle medlemmer oppfordres til å delta aktiv vårt arbeide – slik man blir bedre kjent med andre bedrifter i nærområdet og får knyttet personlige relasjoner. Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe DU ønsker å bidra med!